Ким Ир Сен

 

- Кратка биография на Ким Ир Сен (руски)

- Издигането ролята на народните маси е гаранция за победата на делото на независимостта(англ.)(15 април 1992)

- Във водовоъртежа на века (руски):