Ким Ир Сен

 

Кратка биография на Ким Ир Сен (руски)

Издигането ролята на народните маси е гаранция за победата на делото на независимостта(англ.)(15 април 1992)

Цялата нация да ускори обединението на родината (англ.)(18 август 1990)

Да откриваме пътя за мира и обединението на страната с общи усилия на Севера и Юга (англ.)(20 февруари 1992)

Нека предотвратим националното разделение и да обединим страната (англ.)(23 юни 1973)

Трите принципа за обединие на родината (руски)(1972 г.)

"Предотвратяването на войната и запазването на мира е съдбоносна задача за човечеството" – реч на Ким Ир Сен, септември 1986

– Във водовоъртежа на века (руски):