ИКОНОМИКА

 

Строителството на социалистическата икономика в КНДР под ръководството на Ким Ир Сен

      След освобождението от японско колониално господство икономиката на Корея беше типична за колониална страна. Ако имаше изградена някаква промишленост тя беше насочена към добив и износ на местни суровини за Япония. На практика нямаше машиностроене. Селското стопанство беше примитивно и използваше само ръчен труд. По време на войната, американските империалисти се опитаха да извършат истински геноцид като използваха за тази цел своята авиация. И малкото което беше направено по време на японското господство беше сринато до основи. Така, че на корейския народ му се наложи да започне от нулата през лятото на 1953 г.
Тук е мястото да споменем, че оръжието използвано от Корейската народна армия по време на войната и по-голямата част от другите материали, както и новото оборудване за възстановяване на икономиката получавано след войната, не бяха подарявани от СССР и другите братски страни, както някой си мислят. Наистина на КНДР бяха отпуснати значителни кредити при много изгодни условия, но в крайна сметка всичко трябваше да се изплати.
Първият тригодишен план за възстановяването на народното стопанство, при което беше надминато довоенното производство, беше изпълнен за 2 години и 8 месеца до 1956 година под личното ръководство на другаря Ким Ир Сен. Корея премина от възстановяване към изграждане на новата материална база на социализма с петилетния план (1957-1961), който  беше изпълнен за 2 години и 6 месеца по промишленото производство, а по всички показатели през 1960 година. През това време бяха заложени основите на социалистическата индустриализация и фундамента на самостоятелната национална икономика.
От 1961 започва изпълнението на първия 7 годишен план. Поради сложната международна обстановка и конфронтацията със САЩ тази план беше изпълнен със закъснение от 3 години през 1970 година. Това беше периода в който беше осъществена социалистическата индустриализация на страната и завършено изграждането на самостоятелна национална икономика.
Следващият щестгодишен план (1971-1976) беше изпълнен по обема промишлено производство една година и 4 месеца предсрочно, а по всички показатели през 1976 г. Вторият седемгодишен план беше успешно изпълнен в периода 1978-1984 година. Всички отрасли на народното стопанство бяха снабдена с нова съвременна за времето си техника през този период.      
Следващите две години се провеждаше подготовка на народното стопанство за следващия трети седемгодишен план (1987-1993) който остана неизпълнен поради прекъсване на сключените търговски споразумения със СССР и другите социалистически страни в резултат на рухването на социализма в тези страни.
Какви бях резултатите постигнати за този период от 40 години когато КНДР се развиваше под прякото ръководство на Ким Ир Сен и в сътрудничество със СССР и социалистическите страни от Европа.
Производството на електроенергия достигна 52 милиарда киловатчаса през 1986 година като половината се произвеждаше от водноелектрически централи, другата половина от топлоцентрали на местни въглища. Въведен беше в експлоатация първи опитен графитов ядрен реактор с електрическа мощност 5 мегавата и гориво природен (необогатен) уран. Този реактор работи успешно и до днес.
Добивът на въглища нарасна 1,5 милиона тона през 1946 до 78 милиона тона през 1986 година. Огромно развитие получи металургията като производството на черни метали достигна 6,73 милиона тона през 1986 или 1346 пъти повече от 1946 година. Най-важните постижения в идустриализацията на страната безспорно бяха постигнати в най-сложния и решаващ отрасъл на индустрията- машиностроенето, наричан „сърцето на индустрията“. Машиностроенето практически не съществуваше и то се развиваше с приоритет в периода на социалистическа индустриализация. Обема на производството на машиностроенето нарасна 1690 пъти през 1986 година в сравнение с 1946. През 1986 година машиностроенето обезпечаваше със собствено производство 98 % от необходимите машини за всички останали отрасли на народното стопанство. По лична инициатива на Ким Ир Сен през 1959 година се разгърна движението от всеки струг да се произведе още един нов струг и до края на годината бяха произведени нови 13 хиляди металорежещи машини, което много специалисти считаха за невъзможно. Изобщо заслугата на другаря Ким Ир Сен за разбиване на страха пред техниката е огромен. Корея усвои производството на всички, включително най-сложните, съвременни металообработващи машини на най-високо световно равнище. 
По-същия начин започна и започна и производството на автомобили и трактори през 1958 година под личното ръководство на Ким Ир Сен който вдъхваше кураж и подкрепяше с всички средства конструкторите. Към 1986 година в КНДР вече се произвеждаха камиона с товароподемност от 2,5 до 40 тона, всички видове трактори, всички необходими на страната земеделски машини, всички видове вагони, съвременни електрически и дизелови локомотиви, кораби с водоизместване до 20 хиляди тона, булдозери, ескаватори, парни и водни турбини, електрогенератори, всички видове кранове и комплексно оборудване за металургически, химически, циментни и други заводи. Тук е мястото да споменем, че КНДР произвеждаше и цялата необходима на страната военна техника, в това число съвременни балистични ракети и изнасяше такава продукция. Забележителни успехи бяха постигнати и в химическата промишленост и производството на строителни материали. Производството на химически торове достигна 5,2 милиона тона, на  синтетични влакна 126 хиляди тона, а на цимент 12 милиона тона. За сравнение през 1946 година синтетични торове и влакна изобщо не се произвеждаха, а цимент се произвеждаше само 0,13 милиона тона или близо 100 пъти по-малко от 1986.
Леката промишленост и селското стопанство също се развиваха с бурни темпове. Производството на тъкани нарасна 312 пъти от 1946 до 1986 година  и достигна 600 милиона метра. Производството на стоки за бита нарасна 1926 пъти за периода 1946-1986, а на обувки нарасна 326 пъти. В селското стопанство на всеки 100 хектар обработваема земя бяха осигурени 7 трактора, и 1,5 камиона като бяха изцяло механизирани всички земеделски работи. Бях осигурени по 2 тона торове на хектар обработваема земя. През 1984 година беше събрана рекордна реколта от 10 милиона тона зърно, а улова на риба достигна 2,4 милиона тона (увеличение 11 пъти в сравнение с 1946).
Външната търговия се извършваше главно със социалистическите страни като през 1985 година експорта беше за 6,1 милиарда долара, а импорта 5,6 милиарда долара.
На базата на икономическите успехи ускорено се повишаваше жизненото равнище на хората. Например заплата на работници и служителите нарасна средно с 31,5 % само през периода 1975-1980, при неизменни цени. От 1974 година в КНДР са отменени всички данъци и такси и това е първата и единствена досега държава в която доходите в бюджета идват изцяло от печалбите на държавните и кооперативни предприятия.
Жилищното строителство също е изцяло за сметка на държавата и жилищата се получават безплатно. Образованието на всички степени, медицинската помощ, включително лекарствата, почивката в почивна станция, включително пътуването, са безплатни.
Пенсионната възраст за жените е 55, а за мъжете 60 години. Майките с 3 и повече деца работят 6 часа, а получават пълна заплата. Всичко това са социални придобивки извоювани още през 60-те и 70-те години на миналия век, които не бяха премахнати и през най-тежкия период в края на 20 век. Безплатната медицинска помощ е въведена от 1 януари 1953 година, преди края на Корейската война. Средната продължителност на живота в страната нарасна от 38,4 години през 1940 до 74,3 години през 1986 година или близо 2 пъти, което един от най-високите темпове в света и най-добър индикатор за повишаване жизненото равнище на хората.
След рухването на социализма в СССР и страните от Източна Европа, КНДР навлезе в периода известен като „трудния поход”. Ставаше дума за оцеляване или гибел на социализма не само поради прекъснатите икономически връзки и икономическата блокада наложена от САЩ, но и поради необходимостта от значително увеличаване средствата а отбрана поради нарасналата заплаха от агресия. Към това се добавиха и невижданите природни бедствия(наводнения) през 1995-1998 година, които също нанесоха огромни загуби на икономиката от порядъка на 10 милиарда долара. Този период на изпитания беше успешно преодолян от народа под ръководството на достойния продължител на делото на Ким Ир Сен, другарят Ким Чен Ир. И когато всички недоброжелатели предричаха неминуемата гибел на социализма в Корея, през 1998 година, като символ на успеха в преодоляване на изпитанията беше изстрелян успешно първия корейски спътник със собствена ракета-носител.
В началото на 21 век страната навлезе в нов етап на развитие, като беше възстановено равнището на производство от периода преди „трудния поход”.  
Основната цел на новия етап от икономическо развитие на КНДР е изграждането на „велика, благоденстваща и могъща държава”. Този период беше изпълнен с както с изключителни постижения в развитието на науката, технологиите и икономиката така и с бързото повишаване жизненото равнище на народа. На първо място се извърши коренна модернизация на почти всички основни производствени мощности на основата на най-съвременна техника произведена от собствените предприятия. Друга особеност на модернизацията беше изменение суровинната база на редица ключови предприятия така, че да използват само местни суровини. Например черната металургия овладя нова технология за производство на метал при която не се използва вносен кокс. Производството на синтетични торове вече използва местни въглища вместо мазут като основна суровина.
Изградени бяха много нови големи, средни и малки водноелектрически централи с което значително нарасна мощността на националната енергетика. Огромно постижение е изграждането, със собствени сили, на инсталация за обогатяване на уран. Овладяването на тази технология ще позволи да се осигури ядрено гориво за бъдещите собствени ядрени реактори с обикновена вода. Първият такъв опитен реактор в момента се изгражда без никаква външна помощ. В машиностроенето започна производството на металообработващи машини с цифрово програмно управление на най-високо световно равнище. Масово се развива и производството на собствена компютърна техника и използването и във всички сектори на народното стопанство.
На базата на развитието на тежката промишленост и машиностроенето бързо се развиват и леката индустрия и земеделието и се повишава жизненото равнище на народа. Не може да има съмнение, че КНДР в най-близко бъдеще ще се реализира мечтата на президента Ким Ир Сен, страната само използвайки собствени сили и ресурси да се превърне във велика сила в икономиката и да изгради благоденстващо общество което няма за какво да завижда на никого в света.

Л.Костадинов

септември 2014