НОВИНИ
Успешно изпитание на междуконтинентална балистична ракета Хвасон-14