НОВИНИ

 

Пълен успех на първия опит с водородна бомба в КНДР
Заявление на правителството на КНДР

По стратегиеско решение на Корейската трудова партия в 10 часа на 6 януари 105 г. Чучхе (2016) успешно беше извършено първото изпитание на водородна бомба в Корея.  Това изпитание, което се базира 100 процента на нашата наука и техника, потвърди напълно точността на техническите данни на водородната бомба и научно изясни мошността на водородна бомба с минимални размери и тегло.
Потвърдено беше, че безупречно проведеното изпитание, не е дало никакво негативно влияние върху околната среда.  
Това изпитание е висш етап в развитието на нашите ядрени въоръжени сили.
Изключително успешното изпитание дава възможност на КНДР да се нареди в първия ред на ядрените държави.
Изпитанието на водородна бомба от нашата Родина е мярка за защита правото на съществуване на нашата нация под нарастващите ядрени заплахи на САЩ и надеждна гаранция за мира на Корейския полуостров и безопасността в региона.
Днешната сурова действителност потвърждават отново, че всеки народ може да защити своето съществуване само със собствени сили.
Да захвърлиш пушата пред глутница нападащи вълци е непростима глупост.
Блестящият колосален успех на нашата Родина в това изпитание е велико постижение в историята на нашата нация и гаранция за нейното вечно бъдеще.
Нашата армия и нашият народ ще усилват качественно и количественно своите ядрени сили за възпиране на агресията, които са надеждна гаранция за вечното бъдеще на революционното дело на Чучхе.  
6 януари 105 г. Чучхе (2016)  Пхенян