ПОЛИТИКА

 

КНДР опора на мира на Корейския полуостров

       Мирът е основн потребност на човека и мечта на човечеството. Прогресивна е тази политика която защитава мира, а политиката на разпалване на война е реакционна. С други думи прогресивността н политиката се определя от това дали тя има за цел предотвратяване на война.  
Независимост, дружба и мир са основните идеали на външната политика
от деня на създаване на КНДР. Както посочва другарят Ким Чен Ир:
„Самостоятелността за всяка страна и нация е южизнено важен фактор за
нейното съществуване. В отношенията между тях няма място на
господство и подчинение…всяка страна трябва да защитава своята
независимост и да уважава независимостта на другите страни. В този
случай няма да има войни. Без независимост няма и не може да има мир“.
Днес корейците преживяват трагедията на национално разделение . На юг  по протежение на 240 км военна демаркационната линия в целия Корейски полуостров враговете на корейския народ издигнаха бетонна стена . В Южна Корея са разположени 40 хиляди американски войски и са разположени американски ядрени оръжия насочени към Северна Корея . Политиката на САЩ към Корея беше и е политика на война и насилие.
Американската дипломация по отношение на Юга има заповеден характер, а дипломацията на Юга е придатък на стратегията на САЩ.  Практически Южна Корея е под колониално господство на Съединените щати, така че не може да става дума за независима външна политика. Политиката на САЩ, представлява сериозна заплаха за мира в Корея и Азия.
В съответствие със създадената обстановка КНДР провежда политика на приоритет на военното дело, защитавайки по този начин мира на Корейския полуостров. Най-добрият метод за предотвратяване на войната е в подготовката на мощни въоръжени ссили способни да обуздаят силите на войната. Пътъят към мира минава пртез готовността да се нанесе съкрушителен удар по силите на агресията. В днешната обстановка когато силите на агресията пренебрегват даже ООН и не се притесняват да нарушават международното право, както нанасят варварски въздушни удари над суверенни държави, именно политиката на опора на армията гарантира мира на независимите и миролюбиви държави. Следователно само мощните въоръжени сили на КНДР могат да предовратят войната и да запазят мира на Корейския полуостров.
Ако САЩ си представят обединението на Корея като завладяване на Севера то политиката на КНДР, политиката Сонгун, предполага пресичане стремежа към „обединение“ чрез въоръжено нападение на Севера и постигане на мирно и независимо о0бединение на страната. С други думи мирът е предпоставка за обединението и той се пази само от силата на Корейската народна армия. И ако Корея досега избегна съдбата на Югославия, Ирак и Либия това е резултат на политиката Сонгун.
Да се отслабват въоръжените сили и да се изпълняват исканията на САЩ за инспекции и разоръжаване, под предлог намаляване на напрежението – е равносилно да се предостави шанс на агресията и войната. Либия изпълни всички искания на САЩ и след това стана жертва на агресията. Всичко това нагледно показва, че само политиката на приоритет на военното дело е политика за защита на мира. Най-сериозната угроза за човечеството в края на 20 и началото на 21 век е империалистическия произвол на САЩ които мечтаят да ръководят света. Затова другарят Ким Чен Ир разработи нова стратегия за обезпечаване на мира и дружба между народите.
Тпй посочи, че само издигайки знамето на независимостта може да се предотврати войната в световен мащаб. За тази цел е необходимо сплотяване на всички антиимпериалистически сили стремящи се към независимост. Трябва с общи сили да се борим с империализма. Трябва да застанем над различията в политическите възгледи, вероизповеданията, идеологията и да създадем единен фронт на всички миролюбиви сили. Трябва колективно да да нанасяме удари по агресора за да бъде изтрит от лицето на земята източника на война и агресия. Това е закономерно изискване на бъдещия свят на независимостта към който човечеството върви през 21 век.

април 2014